Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
group:user:testy:start [2019/01/05 10:47]
dagmar.dankova
group:user:testy:start [2019/01/05 10:49] (aktuální)
dagmar.dankova
Řádek 6: Řádek 6:
 testy na rok 2018 se správnými odpověďmi testy na rok 2018 se správnými odpověďmi
  
-{{ :​group:​user:​testy:​test_ppz_2019.pdf |}+budou vloženy v podnělí 7ledna 2019