Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
prezidium:start [2018/04/27 13:35]
2a00:1028:96d2:b096:e0f7:9139:50f0:9b83 [Prezidium a vrchní rada]
prezidium:start [2018/04/27 13:35] (aktuální)
2a00:1028:96d2:b096:e0f7:9139:50f0:9b83 [Prezidium AZO]
Řádek 2: Řádek 2:
 ===== Prezidium AZO ===== ===== Prezidium AZO =====
  
-^Funkce ​          ​^Jméno ​      ​^Příjmení ​    ​^E-mail ​   ^ +|
-|předseda spolku ​  ​| ​  doc. Ing. Aleš|Vémola,​Ph.D.|ales.vemola@usi.vutbr.cz | +
-|místopředseda    ​| ​     Ing. Václav|Sankot ​     |vaclav.sankot@gmail.com| +
-|místopředseda    ​| ​     Ing. Zdeněk|Vyskočil ​   |vyskocil.kcn@tiscali.cz | +
-|tajemník    ​|JUDr. Miroslav|Kledus  ​ |kledusm@seznam.cz| +
-|hospodář    ​| ​     Ing. Helena|Lopourová ​  ​|helena.lopourova@azo.cz| +
-|člen prezídia    ​| ​       Ing. Petr|Čech ​       |zncech@volny.cz |       +
-|člen prezídia    ​| ​  Ing. František|Hlůšek   |f.hlusek@seznam.cz | +
-|člen prezídia    ​| ​    Ing. Jan|Juráň,​ MBA   |jan.juran@wo.cz| +
-|člen prezidia    ​| ​    Ing. Dalibor|Obořil   |doboril@volny.cz| +
-|člen prezídia    ​| ​    RNDr. Milada|Ptáčková   |ptackova@isystemy.cz | +
-||člen prezídia ​   | Ing. Lubomír|Weigel,​ CSc.    |lubomir.weigel@usi.vutbr.cz | +
-|člen prezídia    ​| ​         Eva|Thámová ​        ​|eva.tham@tiscali.cz|+
  
 ===== Dozorčí rada AZO ===== ===== Dozorčí rada AZO =====