Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
prezidium:start [2018/04/27 13:35]
2a00:1028:96d2:b096:e0f7:9139:50f0:9b83 [Prezidium AZO]
prezidium:start [2019/02/27 11:40] (aktuální)
dagmar.dankova [Prezidium AZO]
Řádek 3: Řádek 3:
  
 | |
 +|**Funkce         |      Jméno ​  ​|Příjmení ​   | E-mail**
 +|předseda prezídia | doc.Ing. Aleš|Vémola     |ales.vemola@usi.vutbr.cz|
 +|místopředseda ​ |Ing. Stanislav|Plešmíd  ​   |stanislav.plesmid@seznam.cz|
 +|místopředseda         |   Ing. Zdeněk|Vyskočil ​   |vyskocil@kcn@tiscali.cz|
 +|tajemník         | JUDr.Miroslav|Kledus     |kledus.m@seznam.cz|
 +|hospodář         |   Ing. Helena|Lopourová ​  ​|helena.lopourova@azo.cz|
 +
 +členové prezídia
 +|člen ​                 |     Ing. Petr|Čech     |cechp@post.cz|
 +|člen ​      ​  ​       |      Ing. Jan|Juráň MBA   ​|jan.juran@wo.cz|
 +|člen ​                  |Ing. František|Hlůšek ​     |f.hlusek@seznam.cz|
 +|člen ​                  ​| ​ Ing. Dalibor|Obořil ​     |doboril@volny.cz|
 +|člen ​                  ​| ​  ​RNDr.Milada|Ptáčková ​   |ptackova@isystemy.cz|
 +|člen ​                  ​| ​          ​Eva|Thámová ​    ​|eva.tham@tiscali.cz|
 +|člen ​                  ​| ​ Ing. Lubomír|Weigel CSc  |                   |
 +|člen ​                  ​| ​    Ing. Jiří|Trávníček ​  ​|trav@trav.cz| ​    
  
 ===== Dozorčí rada AZO ===== ===== Dozorčí rada AZO =====