Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
prezidium:start [2019/02/27 11:40]
dagmar.dankova [Prezidium AZO]
prezidium:start [2020/04/29 11:18] (aktuální)
dagmar.dankova [Dozorčí rada AZO]
Řádek 5: Řádek 5:
 |**Funkce         |      Jméno ​  ​|Příjmení ​   | E-mail** |**Funkce         |      Jméno ​  ​|Příjmení ​   | E-mail**
 |předseda prezídia | doc.Ing. Aleš|Vémola     |ales.vemola@usi.vutbr.cz| |předseda prezídia | doc.Ing. Aleš|Vémola     |ales.vemola@usi.vutbr.cz|
-|místopředseda ​ |Ing. ​Stanislav|Plešmíd     |stanislav.plesmid@seznam.cz|+|místopředseda ​ |   ​Ing. Václav|Sankot     |vaclav.sankot@gmail.com|
 |místopředseda         |   Ing. Zdeněk|Vyskočil ​   |vyskocil@kcn@tiscali.cz| |místopředseda         |   Ing. Zdeněk|Vyskočil ​   |vyskocil@kcn@tiscali.cz|
 |tajemník         | JUDr.Miroslav|Kledus     |kledus.m@seznam.cz| |tajemník         | JUDr.Miroslav|Kledus     |kledus.m@seznam.cz|
Řádek 11: Řádek 11:
  
 členové prezídia členové prezídia
 +|člen ​                 | doc. Ing. Ivo|Drahotský,​ Ph.D.|ivo@drahotsky.cz|
 |člen ​                 |     Ing. Petr|Čech     |cechp@post.cz| |člen ​                 |     Ing. Petr|Čech     |cechp@post.cz|
 |člen ​      ​  ​       |      Ing. Jan|Juráň MBA   ​|jan.juran@wo.cz| |člen ​      ​  ​       |      Ing. Jan|Juráň MBA   ​|jan.juran@wo.cz|
Řádek 16: Řádek 17:
 |člen ​                  ​| ​ Ing. Dalibor|Obořil ​     |doboril@volny.cz| |člen ​                  ​| ​ Ing. Dalibor|Obořil ​     |doboril@volny.cz|
 |člen ​                  ​| ​  ​RNDr.Milada|Ptáčková ​   |ptackova@isystemy.cz| |člen ​                  ​| ​  ​RNDr.Milada|Ptáčková ​   |ptackova@isystemy.cz|
 +|člen ​                  ​| ​ Ing. Martina|Schulmeisterová|martina@adone.cz|
 |člen ​                  ​| ​          ​Eva|Thámová ​    ​|eva.tham@tiscali.cz| |člen ​                  ​| ​          ​Eva|Thámová ​    ​|eva.tham@tiscali.cz|
-|člen ​                  ​| ​ Ing. Lubomír|Weigel CSc  |                   | +|člen ​                  ​| ​ Ing. Lubomír|Weigel CSc  |                   ​| ​  
-|člen ​                  ​| ​    Ing. Jiří|Trávníček ​  ​|trav@trav.cz| ​    +
  
 ===== Dozorčí rada AZO ===== ===== Dozorčí rada AZO =====
Řádek 26: Řádek 27:
 |člen dozorčí rady    | Ing. Miloslav|Buchta ​      ​|buchta.znalec@volny.cz| |člen dozorčí rady    | Ing. Miloslav|Buchta ​      ​|buchta.znalec@volny.cz|
 |člen dozorčí rady |     Ing. Jana|Cihlářová ​   |cihlarova@top.cz| |člen dozorčí rady |     Ing. Jana|Cihlářová ​   |cihlarova@top.cz|
-|člen dozorčí rady |   Ing. Arnošt|Runčík      ​|runcik-odhady@volny.cz | 
 |člen dozorčí rady |       ​Oldřich|Janda  ​    ​|janda.znalec@cmail.cz | |člen dozorčí rady |       ​Oldřich|Janda  ​    ​|janda.znalec@cmail.cz |
 |člen dozorčí rady |   Ing. Zdeněk|Nosek      ​|info@realservis.com | |člen dozorčí rady |   Ing. Zdeněk|Nosek      ​|info@realservis.com |
-|člen dozorčí rady  |   Ing. Zdenek|Kubinčan ​    ​|kubincan@razdva.cz |+|host dozorčí rady za KV|   Ing. Zdenek|Kubinčan ​    ​|kubincan@razdva.cz |