Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
prezidium:start [2019/02/27 11:39]
dagmar.dankova [Prezidium AZO]
prezidium:start [2019/02/27 11:40] (aktuální)
dagmar.dankova [Prezidium AZO]
Řádek 4: Řádek 4:
 | |
 |**Funkce         |      Jméno ​  ​|Příjmení ​   | E-mail** |**Funkce         |      Jméno ​  ​|Příjmení ​   | E-mail**
-|člen dozorčí rady |     Ing. Jana|Cihlářová ​  ​|cihlarova@top.cz| 
 |předseda prezídia | doc.Ing. Aleš|Vémola     |ales.vemola@usi.vutbr.cz| |předseda prezídia | doc.Ing. Aleš|Vémola     |ales.vemola@usi.vutbr.cz|
 |místopředseda ​ |Ing. Stanislav|Plešmíd  ​   |stanislav.plesmid@seznam.cz| |místopředseda ​ |Ing. Stanislav|Plešmíd  ​   |stanislav.plesmid@seznam.cz|