Asociace znalců a odhadců České republiky

Asociace znalců a odhadců České republiky, z.s. (zapsaný spolek) je zapsaná ve Spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně sp. zn. L 2009. Sdružuje soudní znalce různých oborů, jmenované podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, a odhadce majetku.

Hlavní náplní Asociace je trvalé zvyšování odborné úrovně členů, pořádání školení, sympozií, konferencí a společenských akcí. Každoročně pořádá pravidelné přezkušování svých členů.

Asociace rovněž spolupracuje s příslušnými resorty při tvorbě předpisů, týkajících se činnosti znalců a odhadců. Podílí se také na vydávání časopisu “Soudní inženýrství” (ISBN 1211-443X).