Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
start [2017/07/24 21:36]
svarc stará verze byla obnovena (2015/08/26 18:30)
start [2017/07/26 09:41] (aktuální)
185.62.108.130
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Asociace znalců a odhadců České republiky ====== ====== Asociace znalců a odhadců České republiky ======
  
-Asociace ​je občanským sdružením,​ registrovaným MV ČR. Sdružuje soudní znalce různých oborů, jmenované podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,​ a odhadce majetku.+Asociace ​znalců a odhadců ​České republiky, z.s. (zapsaný spolek) je zapsaná ve Spolkovém rejstříku vedeném ​ Krajským soudem v Brně sp. zn. L 2009. Sdružuje soudní znalce různých oborů, jmenované podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících,​ a odhadce majetku.
  
 Hlavní náplní Asociace je trvalé zvyšování odborné úrovně členů, pořádání školení, sympozií, konferencí a společenských akcí. Každoročně pořádá pravidelné přezkušování svých členů. Hlavní náplní Asociace je trvalé zvyšování odborné úrovně členů, pořádání školení, sympozií, konferencí a společenských akcí. Každoročně pořádá pravidelné přezkušování svých členů.
  
 Asociace rovněž spolupracuje s příslušnými resorty při tvorbě předpisů, týkajících se činnosti znalců a odhadců. Podílí se také na vydávání časopisu “Soudní inženýrství” (ISBN 1211-443X). Asociace rovněž spolupracuje s příslušnými resorty při tvorbě předpisů, týkajících se činnosti znalců a odhadců. Podílí se také na vydávání časopisu “Soudní inženýrství” (ISBN 1211-443X).